Naršymo meniu

Pirkti parduoti prekybos sistema, Internetinės prekybos sistema, - Prekybos internetu sistema

BARBORA parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

BARBORA parduotuvėje parduodami alkoholiniai gėrimai ir kai kurios kitos prekės nuosavybės teise priklauso Tarpininkui ir jas Tarpininkas parduoda tiesiogiai, o ne kaip Pardavėjo ar kurio kito subjekto tarpininkas. Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 m. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės atskleista tendencijų prekybos strategija tarp Pirkėjo ir Tarpininko sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.

Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia BARBORA parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą kai Pirkėjas yra pasirinkęs, kad už prekes atsiskaitys užsakymo metu ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Tarpininkas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato, kad tam tikras prekes gali įsigyti tik tokią teisę turintys asmenys pvz. Tarpininkui nustačius, kad Pirkėjas ar kitas prekes Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo neturi teisės įsigyti užsakytų prekių, sutartis dėl alkoholio ir energetinių gėrimų pardavimo laikoma nesudaryta, šios prekės Pirkėjui ar kitam prekes Pirkėjo adresu atsiimančiam asmeniui nėra perduodamos, o pirkti parduoti prekybos sistema pirkti parduoti prekybos sistema prekes sumokėti pinigai jei už prekes buvo sumokėta jų užsakymo metu grąžinami Pirkėjui per 5 penkias darbo dienas, Lietuvos Respublikoje nustatytos ekstremalios padėties metu pinigų grąžinimas gali užtrukti iki 14 keturiolikos darbo dienų nuo planuotos pristatymo dienos.

Tokiu atveju Tarpininkas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaičiuoti prekių pristatymo išlaidas. Jei Pirkėjas už prekių pristatymą nebuvo sumokėjęs iš anksto, o dėl pirmiau nurodytų priežasčių prekės negali būti perduotos Pirkėjui, Pirkėjas privalo atlyginti Tarpininkui prekių pristatymo išlaidas. Tarpininkas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles dėl svarbių priežasčių t.

Pirkėjui norint pateikti užsakymą būtina susipažinti su atnaujinta Taisyklių versija, kitu atveju sutartis nėra sudaroma. Taisyklių pakeitimai taikomi naujiems užsakymams ir neturi įtakos pirkėjo pateiktiems, cz scorpion evo akcijų pasirinkimo sandoriai neįvykdytiems užsakymams. Tarpininkas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Tarpininkas turi teisę apriboti Pirkėjo naudojimąsi BARBORA parduotuvės paslaugomis ir arba panaikinti Pirkėjo registraciją: nedelsiant, jeigu Pirkėjas iš esmės pažeidžia šias Taisykles, visų pirma — savo veiksmais ar neveikimu kelią grėsmę ar daro žalą Tarpininkui, kitiems Pirkėjams ar tretiesiems asmenims, BARBORA parduotuvės stabilumui ar saugumui; nedelsiant, kai Pirkėjas po įspėjimo pakartotinai pažeidžia šias Taisykles; jeigu Pirkėjas po įspėjimo neištaiso šių Taisyklių pažeidimo -ų per Tarpininko nurodytą pagrįstą terminą.

Atsižvelgdamas į Taisyklių 1. Tarpininkas turi teisę atsisakyti priimti ir ar vykdyti Pirkėjo užsakymą -uskai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų. Įvykus nenugalimos jėgos force majeure aplinkybėms, Tarpininkas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos force majeure aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą.

Jeigu pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Tarpininkui.

Tarpininkui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose pirkti parduoti prekybos sistema ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti. Tarpininkas šiuo informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip tarpininkas yra įgaliotas parduotuvėje BARBORA organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikti Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

Registracija ir asmens duomenų tvarkymas 2. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Tarpininkas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir ar neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė pirkti parduoti prekybos sistema jiems pasikeitus.

Informacija pirkėjui

Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Atkreipiame dėmesį, kad adreso ir arba telefono numerio keitimas svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėmis atveju žr.

Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis vartotojo vardą ir slaptažodį ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims.

nekvalifikuotų akcijų pasirinkimo sandorių ataskaitų teikimas

Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie BARBORA parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.

Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Tarpininką paštu, telefonu ar el. Tarpininkas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie BARBORA parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

Prisijungimo duomenų saugumas itin svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėms atveju žr.

opciono prekyba šalia pinigų

Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi BARBORA parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais arba ne jaunesnis nei 20 m. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą.

Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus bei gali būti keičiamas prisijungus prie savo paskyros skiltyje "Mano duomenys".

Laisvas prekių judėjimas | Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 3. Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį svorį. Tarpininkas dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Bet kuriuo atveju Tarpininkas užtikrina, kad, jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjui dėl to nereikės papildomai primokėti.

Kai Pirkėjas yra pasirinkęs atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortelePirkėjas moka už faktinį pristatytos prekės svorį, išskyrus atvejus, kai pristatytos prekės svoris yra didesnis už užsakytos prekės svorį — tokiu atveju Pirkėjas moka tik už užsakytos prekės svorį. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: 3. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste — tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema.

Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Tarpininko sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą karštų akcijų pasirinkimo sandoriai atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

Mokant už prekes Pirkėjo kreditine ar debetine kortele pirmą kartą, Pirkėjas turi suvesti savo kortelės duomenis. Tiek suvesdamas kreditinės ar debetinės kortelės duomenis, tiek ir atsiskaitydamas kreditine ar prekybos strategijos sąrašas kortele, Klientas BARBORA parduotuvės sistemoje nepalieka duomenų, kadangi mokėjimo operacijos atlikimui Pirkėjas nukreipiamas į sertifikuoto paslaugos teikėjo saugų serverį.

Apmokėjimas grynaisiais pinigais pirkti parduoti prekybos sistema tai atsiskaitymas už prekes jų pristatymo metu. Pageidautina, kad Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymą už prekes grynaisiais perskaitykite forex grafikus prekių pristatymo metu, turėtų tikslią pinigų sumą, tačiau prekes pristatantis kurjeris gali duoti grąžą.

darbas iš namų fm grupės

Pirkėjas privalo patikrinti ir suskaičiuoti kurjerio duotą grąžą kartu su kurjeriu jos davimo metu. Pirkėjui raštu patvirtinus grynųjų pinigų perdavimo faktą, Pirkėjas vėliau nebegali reikšti pretenzijų dėl grąžos dydžio. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 vieną valandą nuo užsakymo pateikimo momento.

Tik Tarpininkui iš jo pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą transportavimą atlikimo patvirtinimą atsiskaitant Sutarties 3. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas nedelsiant, Tarpininkui apie tai patvirtinant Pirkėjui nurodytu elektroniniu paštu.

Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Tarpininkas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 vieną valandą nuo užsakymo pateikimo momento.

PVM sąskaitą-faktūrą Tarpininkas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 tris darbo dienas po prekių pristatymo. Pirkėjas, jei jis yra juridinis asmuo, turi teisę atsiskaityti už prekes apmokant pateiktą išankstinę sąskaitą pasirenkant tokį apmokėjimo būdą. Gavęs išankstinę sąskaitą Pirkėjas mokėjimą atlieka pasinaudodamas išankstinėje sąskaitoje nurodoma internetine nuoroda, kuri nukreipia į elektroninės bankininkystės sistemą.

Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Tarpininko sąskaitą išankstinėje sąskaitoje nurodytu terminu.

Pirkėjui neapmokėjus išankstinės sąskaitos joje nurodytu terminu arba apmokėjus išankstinę sąskaitą ne pagal sąskaitoje nurodomą internetinę nuorodą, prekių užsakymas nėra vykdomas. Prekių komplektavimas ir pristatymas 4. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Tarpininko vietinės dvejetainės parinktys. Prekes pristato Tarpininkas arba jo įgaliotas atstovas.

Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir arba pristatymo termino. Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo papildžius pirkinių krepšelį, užsakymo patvirtinimo metu nurodytas pristatymo mokestis nesikeičia t. Pirkti parduoti prekybos sistema pateikiant užsakymą Jums buvo paskaičiuotas pristatymo mokestis jis išliks toks pat net ir papildžius pirkinių krepšelį.

Tikslią užsakymo pristatymo kainą Pirkėjas mato renkantis prekių pristatymo laiką. Už prekių pakavimo paslaugą į pasirinktus popierinius arba plastikinius pirkinių maišelius pasirinkus pristatymą į Barboros pirkinių stotelę arba į automobilį prekės pakuojamos tik į popierinius maišelius, išskyrus šaldytus produktus yra taikomas vienkartinis fiksuotas pakavimo mokestis, nurodytas Cfd prekybos metodai prekių krepšelyje.

Pakavimo mokestis nepriklauso nuo prekių vienetų skaičiaus ar sumos. Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo papildžius pirkinių krepšelį, užsakymo patvirtinimo metu nurodytas pakavimo mokestis nesikeičia t. Tarpininkas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t.

Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis. Tarpininkas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jeigu Tarpininko parinktos Panašios prekės kaina yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 penkias darbo dienas nuo prekių pristatymo.

Jeigu Panašios prekės kaina yra didesnė, Tarpininkas patvirtina, kad Pirkėjui nebereikės papildomai primokėti. Kai Pirkėjas yra pasirinkęs atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas moka faktinę Panašios prekės kainą, nebent ši būtų didesnė už užsakyme nurodytos prekės kainą — tokiu atveju Pirkėjas moka užsakyme nurodytą prekės kainą.

Jeigu Pirkėjo netenkina Tarpininko parinkta Panaši prekė, jis gali šią binance alerts telegram grąžinti prekes pristačiusiam Tarpininko atstovui siuntos pristatymo metu. Grąžinimo faktas pažymimas sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente dokumentu gali būti laikomi ir elektroniniai įrenginiai, pavyzdžiui CAT S Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Tarpininko nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas Panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą per 5 penkias darbo dienas, Lietuvos Respublikoje nustatytos ekstremalios padėties metu pinigų grąžinimas gali užtrukti iki 14 keturiolikos darbo dienų nuo siuntos pristatymo.

Kai Pirkėjas yra pasirinkęs apmokėjimą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas privalo apmokėti tik už Tarpininko pristatytas prekes, įskaitant ir tas, kurias Pirkėjas dėl bet kokios priežasties grąžina jų pristatymo metu. Prekių pristatymo momentu kurjeris techniškai neturi galimybių pakoreguoti sąskaitą išbraukiant prekes, kurių buvo atsisakyta pristatymo momentu. Pirkėjo pirkti parduoti prekybos sistema jo pristatymo metu grąžintas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 penkias darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

Pirkėjas užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose įsipareigoja prekes priimti pats. Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymą į gydymo įstaigas įsipareigoja užsakymą priimti prie pagrindinio įstaigos arba korpuso įėjimo.

Tuo atveju, kai Pirkėjo BARBORA parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Tarpininkas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui arba 20 m. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių Pirkėjas registruodamasis BARBORA parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis pirkti parduoti prekybos sistema yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą kai Tarpininkas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias TaisyklesPirkėjas neturi pakankamo grynųjų pinigų kiekio, nurodyto užsakyme, Pirkėjas negali atsiskaityti mokėjimo kortele ne dėl Tarpininko kaltės ar kt.

Internetinės prekybos sistema, Elektroninė parduotuvė nemokamai - iš mūsų stažuotojų W Internetinės prekybos sistema, Elektroninių parduotuvių kūrimas ir priežiūra Internetinės prekybos sistema - Turinio valdymo sistema Interneto vitrina yra įmonės veidas Elektroninių parduotuvių privalumai ir trūkumai - Studija 4D Elektroninės prekybos tendencijos Lietuvoje - Studija 4D Interneto parduotuvės, prekyba internete. Elektroninė prekyba: mitas ar tikrovė? Publikuota žurnale"Marketingas", m.

Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Tarpininkas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo ir pakavimo mokestį galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentuneatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

Jei Pirkėjas pirkti parduoti prekybos sistema pasirinkęs atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas privalo padengti Pirkti parduoti prekybos sistema patirtas pristatymo ir pakavimo išlaidas, kurių dydis lygus pristatymo ir pakavimo mokesčiams, nurodytiems Pirkėjo prekių krepšelyje.

Tarpininkas pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pirkti parduoti prekybos sistema laiko lango ribose. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Tarpininkas gali pristatyti prekes ne pasirinkto laiko lango ribose dėl nenumatytų ir nuo Tarpininko nepriklausančių aplinkybių.

Tokiu atveju Tarpininkas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val.

Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną išskyrus rugsėjo 1 d. Visais atvejais Tarpininkas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, vairuotojas privalo suteikti galimybę kartu su Tarpininku arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą asortimentą. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir ar šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

Prekės po siuntos patikrinimo 4.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba Tarpininkas ar jo įgaliotas asmuoPirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo dokumente įskaitant ir elektroniniame dokumenteprekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymąo iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo ir pakavimo mokestį.

Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, Tarpininkas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentuneatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

daugiašalės prekybos sistemos

Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant prekių pristatymo metu informuoti apie pirkti parduoti prekybos sistema Tarpininką.

Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

Energinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Pirkėjas gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 18 vergų prekybininkų sistema metų ir jis tai patvirtina BARBORA parduotuvės sistemoje Tarpininko nustatytu būdu.

Energiniai gėrimai perduodami Pirkėjui ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui tik tuo atveju, jei Pirkėjas ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo yra ne jaunesnis kaip 18 aštuoniolikos metų amžiaus ir atsiimdamas prekes Tarpininkui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės piliečio pasą, Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio išduotą po m.

Lietuvos Respublikos pirkti parduoti prekybos sistema pažymėjimą. Pirkėjui ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiam prekes priimančiam asmeniui nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo yra jaunesnis nei 18 aštuoniolikos metų amžiaus, Tarpininkas energinių gėrimų neperduoda Pirkėjui ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui laikoma, kad prekių energinių gėrimų pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas fizinis asmuo gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 dvidešimt metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina BARBORA parduotuvės sistemoje Tarpininko nustatytu būdu.

Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas juridinis asmuo užsakydamas alkoholinius gėrimus BARBORA parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms blockchaincenter net kitiems įstatymų leidžiamiems pirkti parduoti prekybos sistema ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str.

Tarpininkas ar jo įgaliotas asmuo prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui ar jo adresu esančiam kitam 20 m. Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami.

Tokiu atveju laikoma, kad prekių alkoholinių gėrimų pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui ar jo adresu esančiam kitam 20 m.

  • Galite u prekybos galimybes po valandos
  • Rinkos formavimo strategijos[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Šios strategijos naudojasi atsitiktiniu kainų svyravimo principu — nepriklausomai nuo kainos augimo duotame laiko intervale dalis sandorių mažins finansinio instrumento kainą palyginus su praeitomis reikšmėmis ir, atvirkščiai, instrumento kainos kritimo atveju dalis sandorių didins finansinio instrumento kainą palyginus su praeitomis reikšmėmis.
  • Mokymai dėl pasirinkimo sandorių

Pirkėjui ar jo adresu esančiam kitam 20 m. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas 5. Tarpininkas neatsako už tai, kad BARBORA parduotuvėje internete esančios prekės savo atspalviu, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio monitoriaus ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

Jeigu prekės atspalvio, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl tarpininko ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet tarpininkas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus. Tarpininkas patvirtina, kad yra atsakingas už BARBORA internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.